Bild: Olena Segienko, Unsplash

 Bild: Olena Segienko, Unsplash

Omvärlden

3-30-300

Publicerat 2022.09.23

    Forskning visar att det finns ett mycket starkt samband mellan hälsa och närhet till grönområden. 

    3-30-300 är regeln som tagits fram för att beslutsfattare inom stadsbyggnad ska veta hur mycket grönområden som behövs för att en stad ska fungera väl. Regeln går ut på att man ska kunna se minst 3 träd från sin bostad, arbetsplats eller skola. Varje stadskvarter ska ha minst 30 % trädkronstäckning och alla människor ska ha minst 300 meter till närmsta park eller grönområde. 

    Regeln publicerades i en artikeln av professor Cecil Konijnendijk van de Bosch och har fått stort internationellt genomslag. 

    Täcks du av 3-30-300 regeln där du bor?

    Här kan du läsa artikeln i fulltext.