Bild: via Kulturakademin

 Bild: via Kulturakademin

ADA gör

ADA gör: Hitta, anställ och behåll rätt medarbetare

Publicerat 2019.09.12

  • ADA
  • Affärer

Den snabba teknikutvecklingen och globaliseringen ställer krav på ny kompetens – det kanske till och med är svårt att veta vilken sorts kompetens företag behöver i framtiden. Därför är det viktigt att ha såväl beredskap som en strategi i god tid då konkurrensen om arbetstagarna är knivskarp. Detta gäller även i de kreativa branscherna där en enskild medarbetares kompetens kan vara avgörande för att nivån på leveransen ska behållas.

Därför anordnar vi en workshop i kompetensförsörjning. Den riktar sig till företag som kanske är lite större och behöver hitta rätt kompatens. Syftet är att att du ska fördjupa dig i hur ditt företag arbetar med med strategisk kompetensförsörjning. Är ni en attraktiv arbetsgivare och hur behåller ni er kompetens? Hur får man medarbetare att bli ambassadörer? Vi vill gärna att det kommer två från varje företag då repsektive företag jobbar igenom sitt eget case.

Målet med workshopen den 9/11 är att du ska få verktyg för att bättre attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i ditt företag. Vi diskuterar hur du kan stärka ditt arbetsgivarvarumärke och hur du kan arbeta strukturerat med personalförsörjning, successionsplanering och rekryteringsprocesser för att säkra dagens, och framtidens kompetensbehov.

---------------------------------------

Program:

- Omvärldsbevakning
- Attrahera rätt medarbetare och stärk ditt arbetsgivarvarumärke
- Så behåller och utvecklar du dina medarbetare
- Säkerställa beredskap inför tillväxt

Kursledare är Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg. Hon har lång erfarenhet av att jobba med företag med fokus på utveckling och där en av förutsättningarna är att man har rätt kompetens för att lyckas med sin verksamhet.

Sök din plats här

---------------------------------------

Tid: 6/11, kl. 13.00-17.00

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, 411 10 Göteborg

Workshopen är gratis men först till kvarn gäller så anmäl er direkt om ni är intresserade! (För sena avbokningar debiteras. Detaljerad info finns på Kulturakdemins länk.)

---------------------------------------

Workshopen anordnas av ADA/Business Region Göteborg  i samarbete med Kulturakademin