Bild:  Mike Cohen / Flickr Creative Commons

 Bild: Mike Cohen / Flickr Creative Commons

ADA gör

ADA gör: Sponsring på dina villkor

Publicerat 2019.09.23

  • ADA
  • Affärer
  • Pengar

Många kulturskapare har svårt att få ändarna att mötas, pengar och finansiering är en stående problematik. Sponsring eller företagssamarbeten är ett sätt att få mer medel men det är också ett ganska känsligt och lite svårt ämne. Hur gör man för att skaffa sponsorer? Hur gör man för att det inte ska kännas som att man säljer sin själ?

Vi tar hit Anders Boman från Kultur & Näringsliv för att under en fyra tillfällen lång workshopbaserad kurs gå igenom era case, och se hur just er organisation skulle kunna arbeta med sponsring. Anders Boman kommer även introducera verktyget Culture ScoreCard, som handlar om att få överblick över det man har i den egna verksamheten för att veta vad man kan erbjuda eventuella samarbetspartners.

Syftet med kursen är att ge dig en djupare förståelse och kunskap om hur du bygger upp samarbeten med företag, kommuner och offentliga aktörer så att alla parter är vinnare. Målet är att bygga långsiktiga relationer som blir viktiga för din verksamhet. VI har endast tio platser på denna djupgående kurs så var snabb med anmälan! Målgruppen är professionella utövare inom kulturella och kreativa näringar i Västra Götaland.

Till två av tillfällena kommer en representant från en kulturorganisation och en representant från ett företag att närvara. Båda med goda erfarenheter av lyckade win-win-samarbeten.

-----

När: 3 och 17 /10 samt 6 och 21/11, kl. 13-16

Var: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, 411 10 Göteborg

(Kursen är kostnadsfri men vid för en avbokning kan en avgift tas ut.)

>> Läs mer och anmäl dig här

-----

Workshoptillfällena sker i samarbete med Kulturakademin