Årets deltagande byråer samt samarbetspartners. Bild: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

 Årets deltagande byråer samt samarbetspartners. Bild: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

ADA gör

Andra året av GbgOpen – nära dubbelt så stort

Publicerat 2019.04.04

  • ADA
  • Göteborg
  • Kommunikation
  • Mångfald
  • Reklam

2019 kör vi GbgOpen igen, sommarjobben i Göteborgs kommunikationsvärld där byråerna öppnar dörrarna för arbetsplats/miljö och sammanhang medan staden ger arbetsuppgifter och anställning. Yrgos studenter står för löpande studenthandledning. Idén bakom projektet är att se till att reklam- och kommunikationsbranscherna breddar sin rekrytering vad gäller bakgrund och geografi. Vi har även i år samlat ett bra gäng reklambyråer och är glada att kunna berätta om flera fina siffror som tyder på att vi är på rätt spår.

> Nästan en fördubbling mot 2018
I år är det 9 deltagande byråer, som tillsammans erbjuder 32 platser (förra året var det 5 byråer samt 20 platser). De deltagande byråerna är i år är: Gullers Grupp, Dear Friends, Forsman & Bodenfors, Grey Gothenburg, Maverick by Sigma, Stendahls, Valentin Experience, Welcom samt Where is my Pony.

> Stort intresse
Intresset från ungdomarna har även i år varit stort och vi hade över 1700 ansökningar till dessa platser. Vi har prioriterat ungdomar som bor i områden från vilka rekryteringsunderlaget till utbildningar som riktar sig till kommunikationsbranschen är lågt.

> Vi gör skillnad
Förra årets omgång blev en succé med tanke på framtida talangrekrytering och komptetensförsörjning, i utvärderingen efteråt sa 11 av de 19* deltagande ungdomarna att de skulle vilja jobba i kommunikationsbranschen, och fyra att de kanske skulle vilja det. Före sommarjobbet kände samtliga 20 av de 20 deltagande ungdomarna kände ingen i reklambranschen och 19 av de 20 hade aldrig varit på en reklambyrå föra sommarjobbet. 19 av 19* svarande hade sökt jobbet igen.

> Yrgos studenter var stor del av framgången
Yrgos studenter stod helt volontärt men med stöd från skolan för löpande handledning som mentorer och för att visa på bryggan mellan gymnasiet och yrkesliv. Mentorernas insats var mycket uppskattad och en av nyckelfaktorerna till framgång.

...................................................................

Årets deltagare
Vi frågade Kajsa Orvarson på Maverick by Sigma, av de nytillkomna byråerna 2019, lite mer om deras deltagande:

Varför väljer Maverick att vara med i årets Gbg Open?
- Av tre skäl. Ett, för att ge ungdomar som kanske inte ens hört talas om vår bransch, en chans att upptäcka vad vi gör och se att de också kan göra karriär här. Två, för att vi tror att ökad mångfald är bra både för oss på Maverick och hela branschen. Och tre, helt egoistiskt, för att det är spännande med möten och att lära av nya människor.

Vad ser ni för kort- och långsiktiga vinster med projektet för branschen, i stan och i stort?
- Oavsett om vi lanserar en ny produkt eller skapar förändring inom ett företag, kommunicerar vi med människor från alla tänkbara grupper. Det är klart att vi som jobbar i branschen ska spegla samma mångfald. Både för att kommunikationen blir träffsäkrare och för att fler perspektiv ger fler idéer och bättre dynamik. Ser vi till Göteborg är det här ett fantastiskt initiativ för att minska avstånden i staden och bidra till att integrera flera.

...................................................................

Vi ser fram emot en spännande sommar 2019! Följ gärna GbgOpen på instagram för att se vad som händer när allt sätter igång: https://www.instagram.com/gbgopen_

...................................................................

GbgOpen i korthet:
GbgOpen ger gymnasieungdomar möjlighet att sommarjobba på någon av stadens reklambyråer. Syftet är att bredda perspektiven och hitta kreativa stjärnor som kan skapa kommunikation som fungerar och förändrar. GbgOpen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Yrgo och kommunikationsbranschen. Tre ben som tillsammans kan hitta – och stötta – de nya medarbetare som branschen behöver.

Så fungerar det:
• Tre veckors sommarjobb 10 juni till 28 juni.
• I år med 32 st ungdomar.
• Ungdomarna jobbar på uppdrag av Göteborgs Stad och får kommunikationsuppgifter förankrade i verkligheten.
• Byråerna står för arbetsplats, resurser och insikt i sin bransch. På respektive byrå finns en ansvarig mentor.
• Yrgo stöttar gymnasieungdomarna med coacher som själva studerar till kreatör, strategisk kommunikatör, projektledare eller designer.
• Praktikperioden kickstartas 10 juni med en teambyggande workshop som ger sommarjobbarna praktiska verktyg inför uppgiften.
• Sommarjobbet avslutas med att kommunikationslösningen presenteras för uppdragsgivaren.
......................................................................

De här byråerna och organisationerna står bakom:
Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad, ADA/Business Region Göteborg, Yrgo, Gullers Grupp, Dear Friends, Forsman & Bodenfors, Grey Gothenburg, Maverick by Sigma, Stendahls, Valentin Experience, Welcom samt Where is my Pony.

......................................................................

Mer läsning
>>> GbgOpen öppnar reklamvärlden för fler

.....................................................................

Frågor? Kontakta Karin Persson, ADA på karin.persson@adasweden.se / 0708-694232 eller

Linda Högbacka, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad: Linda Högbacka linda.hogbacka@arbvux.goteborg.se / 0725-558908

.....................................................................

( *I utvärderingarna efteråt saknas svar från en person)

GbgOpen sker naturligtvis i samarbete med, och med stor inspiration av, syskonprojektet #sthlmop som i sommar går in på sitt femte år.