Bild: Konstnärernas Riksorganisation

 Bild: Konstnärernas Riksorganisation

Omvärlden

Hjälp till att svara på Ateljéenkäten

Publicerat 2019.11.18

  • Konst
  • Konsthantverk

För att få mer kunskap om hur det ser ut med ateljéer runt om i landet har Konstnärernas Riksorganisation tagit initiativ till en undersökning av konstnärsateljéerna i Sverige med syfte att stärka och stödja konstnärernas möjligheter till ändamålsenliga arbets- och produktionsplatser.

Enkäten vänder sig både till föreningar och till dig som själv hyr en enskild ateljé. Svaren kommer att sammanställas i en rapport som kommer att finnas tillgänglig på Konstnärernas Riksorganisations hemsida.

Här kan du fylla i enkäten