Bild: Internet Archive Book Images/Flickr The Commons

 Bild: Internet Archive Book Images/Flickr The Commons

Lokalt

Behöver du digitalisera din verksamhet?

Publicerat 2019.03.06

  • Digitalt
  • Pengar
  • VGR

Nu finns det återigen digitaliseringscheckar att få från Västra Götalandsregionen. Bidraget riktar sig till små företag (2-49 personer) som vill ta in extern kompetens för digital transformation för att skapa nya värden i företaget. Det kan exempelvis handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller digitalisera företagets verksamhet och processer.

Pengara går att söka hela året men det finns bara 7 miljoner inalles avsatta, så ett tips är nog att hellre söka tidigt under året än sent.

Läs mer och hitta alla ansökningsförfaranden här