Bild: Laurent Bolli/Flickr Creative Commons

 Bild: Laurent Bolli/Flickr Creative Commons

Omvärlden

Brittiska reklambranschen samlar sig mot klimathotet

Publicerat 2019.06.11

  • Reklam

Hoppingivande att se hur den brittiska reklambranschen samlar sig för att möta klimathotet. Över 61 personer i ledande ställning i branschen hare signerat ett öppet brev, är det bland annat står "the very skills that have been used to shape the values, attitudes and behaviours of consumerism can also be used to help shift society to more sustainable ways of living." Den 25 juni samlas ledarna i London för  att starta upp arbetet mot klimatkrisen.  Om något liknande pågår i Sverige stöttar och delar vi på ADA det gärna.

Läs mer här