Bilder: Christer Hedberg/Creative Mornings

 Bilder: Christer Hedberg/Creative Mornings

Lokalt

Byråundersökningen 2018 är här

Publicerat 2019.02.21

  • Göteborg
  • Jämställdhet
  • Kommunikation
  • Nätverk
  • Reklam
  • Statistik

Nu har resultaten av Byråsamarbetets första enkätundersökning om hur det står till på de göteborgska reklam- och kommunikationsbyråerna avseende trakasserier och ojämställda förhållanden kommit. Sammanlagt 32 byråer har deltagit och 684 personer har svarat. Bland resultaten (som är könsneutrala) ser man att 69% av byråerna har problem med negativ särbehandling, få personer söker hjälp samt att förövare finns bland chefer, kollegor och kunder.

Detta blir nollmätningen att jämföra kommande års resultat emot, och de deltagande byråerna har alla åtagit sig att jobba aktivt mot dessa missförhållanden.

Här kan du läsa hela Byråundersökningen 2018