Bild: Brobygrafiska

 Bild: Brobygrafiska

Lokalt

Designskolan som satsar på att bli grön

Publicerat 2019.04.05

  • Fyrbodal
  • Hållbarhet
  • Utbildning

Brobygrafiska i Sunne, som utbildar tekniskt tunga förpackningsdesigners, grafiska formgivare och visuella kommunikatörer, har beslutat att göra skolan "så miljöbra som möjligt". Detta innebär en lista med en mängd olika slags åtgärder, bland andra: enbart göra projekt kopplade till miljön, minska  pappersförbrukningen, lägga till en analys utifrån miljön i alla undervisningsprojekt, hålla ett stort seminarium med utgång i miljöfrågan, minska avsevärt på flygandet. Och många fler.

Läs mer på Brobygrafiskas hemsida eller i Cap&Designs fina artikel.