Omvärlden

Digital utställning med Chalmers arkitektstudenter

Publicerat 2020.06.13

    Den 11 juni öppnade Chalmers arkitektstudenters examensutställning i digitalt format för första gången. 130 studenter visar upp sina projekt i olika medier som text, bild och film inom bland annat kulturarv, digital design, housing och urban design.

    Utställningen är uppbyggd som en klassisk landningssida som länkar vidare till studenternas examensarbeten och blir ett sätt för Chalmers arkitektstudenter att visa upp sina arbeten över en längre tid. En av utmaningarna med en digital visning är att man går miste om den rumsliga aspekten och möjligheten att gå nära en ritning eller modell. Studenterna behöver beakta den digitala kvalitén istället för bara materialet, samtidigt som en digital visning kan bidra till en större publik med bredare exponering. Med detta har Chalmers skapat möjligheten att i framtiden kombinera sina klassiska fysiska utställningar med den digitala, för en ökad räckvidd och fler visningar.

    – Den fysiska utställningen är viktig, men kan fungera i samspel med den digitala. Det ser jag fram emot, säger Naima Callenberg, konstnärlig adjunkt vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.


    Utställningen hittar ni här.