Bild: CJS*64 /Flickr Creative Commons

 Bild: CJS*64 /Flickr Creative Commons

Omvärlden

Ett manifest för det handgjorda

Publicerat 2019.10.25

  • Internationellt
  • Nätverk
  • Slöjd

Manifestet "Crafting Europe - a manifesto towards an European strategy for craft" handlar om att
lyfta hantverkets betydelse i dagens samhälle, att den kreativa sektorn bör uppmärksammas som en väg mot ett hållbart samhälle, att statistik kring hantverksföretagande i KKN-sektorn saknas samt hur kunskapsöverföring inom slöjd och hantverk bör möjliggöras och säkerställas.

Bakom manifestet står organisationen World Crafts Council Europe och dess medlemsorganisationer.

Läs mer hos Nämnden för hemslöjdsfrågor här och hitta hela manifestet här