Bild: Karin/ADA

 Bild: Karin/ADA

Lokalt

Fem förslag för gallerierna

Publicerat 2019.05.20

  • ADA
  • Göteborg
  • Konst
  • Nätverk
  • VGR

Nu är arbetet med att stärka gallerierna i Göteborg/Västsverige klart och arbetsgruppen har efter sista mötet kommit med sin färdiga rapport, som innehåller fem förslag till fortsatt arbete. I korthet handlar det om att bilda gallerinätverk, bli bättre på internationalisering, ha programrådsmöten, jobba för ökad synlighet samt att utveckla produktionskluster. Alla dessa med lite olika ansvariga. Läs gärna rapporten med alla dess insikter!

Rapporten finns att läsa/ladda ner här