Bild: HDK-Valand

 Bild: HDK-Valand

Lokalt

Fler digitala examensutställningar

Publicerat 2020.05.18

    För studenterna på HDK-Valands program för konstnärligt fotografi flyttades examen från ett fysiskt rum till sajten UGot Distance.

     

    Varje student anpassade sig till den nya utställningsmiljön och en jobbade utifrån den övergripande frågan; Vad innebär fotografi under en samtid präglad av distans?


    Mer på sajten och Instagram.