Bild: ADA

 Bild: ADA

Lokalt

Svar från Conny!

Publicerat 2020.04.23

    För ett par veckor sedan uppmanade kulturnämndens ordförande Conny Brännberg kulturaktörer och intresserade att maila honom förslag på hur regionen kunde stötta med anledning av Corona. Nu kommer svaret. Västra Götalandsregionens åtgärder för kulturutövare med anledning av Corona stärks. Fler stipendier och stöd till mindre organisationer exempelvis.  


    Insatser till det fria kulturlivet är nu mest angeläget och därför har vi gjort de här prioriteringarna. Det är inte klart hur regeringens 500 mkr till kulturen kommer att fördelas, och vi behöver agera regionalt omgående. Kulturnämnden väntar även in regionfullmäktiges hantering av föreslagen kapitaltäckningsgaranti för de regionala kulturbolagen. Vi fortsätter arbetet och följer utvecklingen, säger kulturnämndens ordföarnde Conny Brännberg.


    Beslutet gäller fram till 31 augusti. Eftersom situationen ändras konstant kan fler beslut komma att tas efter sommaren.


    Här är hela långa listan.