Lokalt

Framtidsfokus

Publicerat 2019.10.14

  • Event
  • Föreläsning
  • Forskning
  • Hållbarhet
  • Innovation
  • Inspiration
  • Multidisciplinärt
  • Sjuhärad

Teknikoptimister, livsförenklare och plastbantare – vilka är de och vad motiverar dem? Under två spännande dagar i Borås samlar konferensen Nationell Verkstad företag, offentliga organisationer, forskning och civilsamhälle kring hållbara sätt att leva och konsumera. Fokuset ligger på de mönster som håller på att växa fram och hur företag, offentlig sektor och organisationer kan dra nytta dessa nya kunskaper.

Läs mer om Nationell Verkstad här