Bild: NASA on The Commons/Flickr The Commons

 Bild: NASA on The Commons/Flickr The Commons

Lokalt

Future's so bright?

Publicerat 2019.10.29

  • Event
  • Göteborg
  • Hållbarhet
  • Multidisciplinärt

Snart startar Framtidsveckan i Göteborg. Det är en kraftigt förlängd vecka som pågår mellan 30/10 och 9/11. I år är temat hållbar mat och den 31/10 blir det storslagen prisutdelning av årets WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. För kreatörer specifikt kommer kanske programmet på lördag den 9/11 vara extra intressant, då det blir Grande Finale – Act Sustainable 2019 – Kultur och Hållbarhet, hur hänger de ihop? på Röhsska museet.

Läs mer om Framtidsveckan här