Bild: Jerzy Durczak/Flickr Creative Commons

 Bild: Jerzy Durczak/Flickr Creative Commons

ADA gör

Göteborgsgalleristerna

Publicerat 2019.04.10

  • ADA event
  • Göteborg
  • Konst

Det kan vara tungt att driva galleri. Gallerierna och galleristerna är så viktiga för konstlivet,  och det har pratats och pratats mycket om detta de senaste åren. Men inte så mycket har hänt. Vi ville därför ha lite verkstad! Och gav några Göteborgsgallerister i uppdrag att titta på frågan. Nu är det dags att lyssna på hur det har gått.

Under närmare ett år har gruppen träffats och diskuterat hur det ska kunna bli bättre och enklare att driva gallerier i stan. Mötena har handlat om att komma på strategier för samverkan och konkreta saker att göra för att det ska bli bättre. Den 24/4 kommer de presentera sina slutsatser och sin rapport.

Välkommen till Samlingsrummet vid Kultur i Väst (Rosenlundskajen/Blackbox) på gatuplan, Rosenlundsgatan 4 den 24 april kl 15-17. OSA till info@adasweden.se om du vill komma. Antalet platser är begränsat. Vi bjuder på lite fika.

-

Workshopen är en av ADAs XX-processer, där vi tar oss an en specifik fråga och/eller geografiskt område inom de kreativa näringarna och ger utrymme för en grupp kreatörer att konkret få momentum samt omsätta orden i handling. Workshopen samt XX-processerna görs i samarbete med VGR.