Bild: tompagenet/Flickr Creative Commons

 Bild: tompagenet/Flickr Creative Commons

Omvärlden

Håll koll på Konstpool

Publicerat 2019.10.23

  • Affärer
  • Konst
  • Sverige

Konstpool fokuserar på att samla utlysningar inom Sveriges kultursektor, framförallt inom bild och form, med målet att erbjuda överblick, inspiration och dynamik. Med en kollektiv lösning som alla kan använda kommer fler till tals på lika villkor. För att ytterligare underlätta för de som utlyser, de som bedömer och för de som ansöker har vi utvecklat ett ansökningssystem som följer LOU (lagen om offentlig upphandling) för de som har behov av detta

Läs mer om Konstpool här