Bilden är saxat från FB och föreställer Hanne Gustafsson på Artefex som beställde rapporten, Karin Persson genomförde.

 Bilden är saxat från FB och föreställer Hanne Gustafsson på Artefex som beställde rapporten, Karin Persson genomförde.

Omvärlden

Innovativa digitala affärsmöjligheter för kreatörer

Publicerat 2021.08.13

    Artifex har, på uppdrag av VGR gjort en rapport kring framtidens digitala affärsmöjligheter för kreatörer.

    I korthet föreslår rapporten att man skapar en flexibel, byggbar tjänsteapp - en blandning av gratis och betaltjänst. Så varje enskild utövare kan ta del av ett grundutbud men också bygga den tjänsteplattform som den behöver.

    Läs rapporten här>>