Omvärlden

Internetvanorna kartlagda

Publicerat 2019.10.15

  • Digitalt
  • Forskning
  • Sverige

Nu finns årets upplaga av Svenskarna och internet ute. För första året ställs frågor kring meninsgfullhet och där märks bland resultaten att bara en fjärdedel tycker att deras tid på sociala medier är meningsfull. Det kan jämföras med användandet av nyhetsappar, som nästan 60 procent av användarna anser vara väl använd tid. Motsvarande siffra för mobilspel är bara 12 procent.

Läs hela kartläggningen här