Bild: Photo Extremist/Flickr Creative Commons

 Bild: Photo Extremist/Flickr Creative Commons

Lokalt

Kan festen förbättra kulturen?

Publicerat 2016.10.01

  • Inspiration
  • Mångfald
  • VGR

De sju milen mellan Nossebro och Hjällbo har en egen festival, Festa Via 190. Trots en del barnsjukdomar hoppas Björn Ohlén, utvecklare på Västarvet, att Sveriges längsta gatufest återkommer 2017.

Festen startades av två anledningar. Dels för att visa omvärlden på allt det som händer längs med väg 190. Men ännu viktigare är det andra skälet enligt enligt Björn Ohlén, utvecklare på Västarvet.
– Vi vill öka kontakterna mellan kulturutövare, dels inom en viss kommun, men även mellan olika orter som exempelvis Nossebro och Bergsjön.

Festens första år, 2015, höll Västarvet ett ganska fast grepp om programmet. Inför årets evenemang backade man ett steg för att lämna plats åt kulturutövarna och de lokala nätverken.
– Vi är väldigt inspirerade av kulturekonomen Pierre Luigi Saccos tankar. Han har visat hur människors deltagande i kulturlivet på en geografisk plats har en avgörande betydelse för innovationen och entreprenörskapet där. På så vis är kommunerna strategiska när de satsar på kulturevenemang där medborgarna deltar, de använder kulturutövarna instrumentellt.

Björn Ohlén menar att just deltagandet är centralt. Hellre att människor sjunger i en amatör-kör än går på operan.
– Därför tog vi ett rejält kliv tillbaka i år, och lämnade mer ansvar till aktörerna. Tyvärr visade det sig att de kulturella nätverken längs 190 var rätt ojämnt spridda, med tät infrastruktur i Nördöstra Göteborg och Nossebro, där man fick tag i den man behövde på en eller två telefonsamtal. I exempelvis Lerum var det glesare mellan nätverken. Personligen hade jag hoppats på spetsigare programpunkter än de vi såg i år. Jag tror vi backade ett steg för långt. Samtidigt är ju själva tanken att initiativen ska komma underifrån, säger han.

Om det blir en fest längs 190 även 2017 återstår att se. För Björns del ser han gärna att initiativet förtsätter. Även om nätverksträffar och seminarier också fungerar för att knyta kulturella krafter närmare varandra har festen som kulturell motor särskilda fördelar.
– Dels är en fest väldigt konkret, vilket alltid är bra när man vill engagera ideella krafter. Dessutom är festen bra på att sätta platser på kartan. Ingen i Majorna sitter och funderar särskilt mycket om vad som händer i Sollebrunn. Hör man talas om det har varit en fest där, eller rentav åkt dit, har det stor möjlighet att fastna i hjärnbarken.