Bild: Tim McFarlane/Flickr Creative Commons

 Bild: Tim McFarlane/Flickr Creative Commons

Omvärlden

Konst = hälsosamt?

Publicerat 2019.11.14

  • Forskning
  • Internationellt
  • Konst
  • Multidisciplinärt

Alldeles nyligen kom WHO ut med en rapport  där kopplingen mellan att utöva/uppleva konst och kreativitet och den fysiska/psykiska hälsan slås fast. Världshälsoorganisationen har studerat över 900 rapporter i ämnet från hela världen och deras slutsats efter detta är att bevisen är starka och att policies för hälsovård kan eller bör ändras i denna riktning.

Men vad menar dom med konst, eller “the arts” som det heter i originaltexten? Här förtydligas detta:

The report reviewed the health benefits (either through active or passive participation) in five broad categories of arts: performing arts (music, dance, singing, theatre, film); visual arts (crafts, design, painting, photography); literature (writing, reading, attending literary festivals); culture (going to museums, galleries, concerts, the theatre); and online arts (animations, digital arts, etc.).

Hitta och läs hela WHO Europes rapport här