Omvärlden

Konstnärsnämnden omfördelar pengar för att kunna stötta fler konstnärer

Publicerat 2020.04.03

    Konstnärsnämnden har tagit beslut om att omfördela medel för att kunna stötta fler konstnärer i Coronakrisen.


    Vi gör det vi kan inom vår nuvarande budgetram, för att snabbt kunna stötta fler nu när många konstnärer förlorar stora delar av sina inkomster. Åtgärderna innebär att vi omfördelar en del av medlen för stipendier och bidrag. I dagsläget finns det ingen möjlighet till internationella utbyten och resor, men ett enormt behov av stöttning i andra delar. Vi får många förfrågningar om vi inte kan förstärka antalet arbetsstipendier. Det här är ett sätt att försöka möta efterfrågan från konstnärer och konstnärsorganisationer. I slutändan handlar det om att vi måste arbeta för att det ska finnas ett konst- och kulturliv även efter den här pandemin, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck. 

      
    Konstnärsnämnden delar ut totalt runt 100 extra arbetsstipendier. Arbetsstipendierna kommer att fördelas mellan ansökande inom de ordinarie utlysningarna. Nya utlysningar kommer alltså inte göras i dagsläget. 


    Mer info här