Bild: David Wiley/Flickr Creative Commons

 Bild: David Wiley/Flickr Creative Commons

Omvärlden

Kreatörer dubbelt så innovativa och digitala

Publicerat 2019.02.14

  • Affärer
  • Forskning
  • Sverige

Företagen i de kulturella och kreativa näringarna är dubbelt så digitala och exporterar mer än andra branscher. De är också mindre beroende av platsen där de verkar, visar Tillväxtverkets nya rapport Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa.

– Kulturföretagen satsar på en större marknad än andra företag. De tänker nationellt och ofta även internationellt. Framgångsfaktorn är att de är mer innovativa och digitala. Det digitala försprånget märks särskilt när det gäller deras produktion och försäljning, säger Therese Wallqvister, analytiker på Tillväxtverket.

Sverige har 130 000 kulturella och kreativa företag och de ökar stadigt. De ökar också i hela landet. Tillsammans bidrar de med 3,1 procent av BNP. Utmärkande för denna bransch är soloföretagare, alltså företag med noll anställda. Men, kulturföretagare känner att de har brist på tid för sin kärnverksamhet och denna upplevelse har ökat tydligt sedan förra gången Tillväxtvcerket gjorde samma undersökning, 2014.

Läs rapporten här