Bild: Karin/ADA

 Bild: Karin/ADA

Lokalt

Kulturen är ingen gyllne gås

Publicerat 2019.05.09

  • Stadsplanering

Alltför ofta använda kultur/kreativa näringar som ett sätt att skapa attraktion i ett område, på en plats. Sedan är risken stor att konstnärerna eller de alternativa ställena inte har råd att vara kvar. Detta är ett angeläget samtida fenomen och intressant att tränga djupare in i för att se vad som kan göras. Hur kan vi värna kulturens roll i platsutveckling? Den 23 maj är det KKN-forum Gyllene gäss - kultur som värdeskapare vid platsutveckling. Bland annat kommer Simon Strange som ligger bakom många av Köpenhamns intressanta transformeringar som Ködbyen och Papiröen.Men det blir också inspel av andra samt gott om utrymme för samtal kring bordet.

Läs mer och anmäl dig här