Bild: B Tal/Flickr Creative Commons

 Bild: B Tal/Flickr Creative Commons

Lokalt

Men hur ska förändringen gå till då?

Publicerat 2019.03.26

  • Design
  • Hållbarhet
  • Multidisciplinärt
  • Nätverk
  • Seminarium
  • Sjuhärad

Ändrade konsumtionsmönster är ett måste för att vi ska kunna möta de globala målen 2030. Och alla aktörer i samhället behöver hjälpas åt, såväl producenter som konsumenter. Samt samhällsaktörer såklart. De ungas konsumtionsmönster kanske är allra viktigast!

För hands on-kunskap i detta arrangeras ett seminarium av tunga aktörer på området den 9 april i Borås, dit alla inom näringsliv, akademi och samhällsaktörer är välkomna. Då med fokus på Borås Science Parks speciella områden - hållbarhet inom textil och inredning. Vilket ju är av speciellt intresse för många kreatörer inom ADAs nätverk.

Läs mer här, anmälan senast den 1 april!