Bild: Karin/ADA

 Bild: Karin/ADA

Lokalt

Nästa KKN-forum!

Publicerat 2019.11.12

  • BRG
  • Göteborg
  • Nätverk
  • Seminarium
  • Stadsutveckling

Höstens KKN-forum "Plats för kultur?" handlar om vilken plats kulturen och kreatörer egentligen får ta i staden? Och varför är det viktigt? Kom och lyssna på våra specialinbjudna talare, träffas sen runt borden och diskutera frågan! Syftet med de KKN-forum som BRG anordnar är att föra samman alla som är av vikt för de kulturella och kreativa näringarna: näringslivet, akademi, offentlighet, politik och vilka fler som kan tänkas vara intresserade!

Talare är

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköpings universitet och en av landets främsta experter inom regional utveckling som bland annat utvecklat teorier kring vad som attraherar kompetens och då även kulturens roll i det hela.

Anna van der Vliet, grundare och konstnärlig ledare på ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art och driver konsthallen på Ringön. Hon har författat ett flertal strategier för konst i stadsutvecklingsprocesser däribland hur Göteborg kan arbeta med konstnärlig produktion.

Cina Gasparini, utvecklare av kulturmiljöer för Higab som varit med och skapt möjligheter för det Gathenhielmska Huset i Majorna att bli ett kulturellt nav för det alternativa och fria kulturlivet runt Stigbergstorget.

KKN-forum hålls den 3/12 på Röhsska museet, kl 15-17.30. Gratis men först till kvarn! Senast anmälan den 29/11.

>> Här anmäler du dig