Bild: Mescon/Flickr Creative Commons

 Bild: Mescon/Flickr Creative Commons

Lokalt

Ny genomlysning av den svenska filmbranschens utmaningar

Publicerat 2019.09.26

  • Film

En överblick av den svenska filmbranschen, initierad i Film i Väst men backad av de flesta större svenska filmaktörerna, pekar på en bransch som sysselsätter många inom ofta tekniskt avancerade, högkompetenta, rörliga och välbetalda jobb. Och vi konsumerar rörlig bild som aldrig förr, det är ett område som bara växer. Dock syns en hel del moln på himmelen i form av kapacitets-, kompetens- och finansieringsbrist. Rapporten rekommenderar bl a utbildningar, fler branschregister och produktionsrabatter.

Läs hela genomlysningen på Film i Västs hemsida här