Bild: Kulturrådet

 Bild: Kulturrådet

Omvärlden

Ny slags finansiering för kreatörer lanseras - Kreatörslånet

Publicerat 2019.10.11

  • Europa
  • Pengar
  • Sverige

Nu finns det ett lån speciellt avsett för kommersiella verksamheter inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Marginalen Bank blir de första i Sverige att erbjuda detta, vilket görs med stöd av Europeiska inversteringsfonde. Kreatörslånet från Marginalen Bank riktar sig till svenska små och medelstora företag med kommersiell verksamhet inom kulturella och kreativa näringar, såsom exempelvis arkitektur, design, hantverk, film, tv, dataspel, musik, litteratur och konst. Den möjliga lånesumman är mellan 100 000 och 1 000 000 kronor och löptiden är på mellan två till fem år

Bakgrunden till detta är att EU-kommissionen bedömer att underfinansieringen för kulturella och kreativa företag i Europa är cirka 1,9 miljarder euro per år och att det därför finns ett stort behov av stärkta finansieringsmöjligheter för att sektorn ska kunna blomstrad. Och därmed står de (förenklat beskrivet) som garant för dessa lån.

Läs mer om Kreatörslånet här