Bild: Nordiska Museet/Flickr The Commons. Foto: Erik Liljeroth, ca. 1960

 Bild: Nordiska Museet/Flickr The Commons. Foto: Erik Liljeroth, ca. 1960

Lokalt

Open Call: Konstnärlig gestaltning av ungdomshäng i Bua

Publicerat 2019.10.03

  • Konst

Nu ska ungdomarna också få en speciell plats, i likhet med lekplatser för barnen. Ett ungdomshäng ska byggas i Bua, och Varbergs kommun utlyser därför ett konstnärligt gestaltningsuppdrag vid bygget. Intresse kan lämnas fram till och med den 31/10. Tre konstnärer kommer att väljas ut för skissuppdrag. Slutgiltig tilldelningen av gestaltningsuppdraget beräknas vara klar i slutet på april 2020.

Läs mer om utlysningen (och ungdomshäng) här