Bild: Nämden för hemslöjdsfrågor

 Bild: Nämden för hemslöjdsfrågor

Tävlingar & Bidrag

Sök projektbidrag slöjd och handgjort skapande!

Publicerat 2023.09.20

  Den 2 oktober öppnar Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning Projektbidrag slöjd och handgjort skapande 2024. ⁠

  ⁠I utlysningen kan bidrag till förstudier och utvecklingsprojekt inom slöjd och handgjort skapande sökas för att prova t.ex. nya idéer och arbetssätt i utövandet av slöjd och hantverk.⁠

  Inför 2024 kommer nämnden i sitt bedömningsarbete att prioritera ansökningar som inriktas på arrangörskap och kuratering för att stimulera till att slöjd visas, diskuteras, analyseras och tar plats i den rikhaltiga flora av publiceringsformer som existerar inom området slöjd och kulturhantverk. Läs mer på nfh.se (link in bio)⁠

  Ansökningsperiod: 2 - 31 oktober kl 14.00 2023. ⁠
  Besked om ansökan kommer i januari 2024. ⁠
  Beviljade projekt ska genomföras och redovisas under 2024.⁠

  https://nfh.se/projektbidrag/sok-projektbidrag-infor-2024.html