Bild: Internet Archive Book Images/Flickr The Commons

 Bild: Internet Archive Book Images/Flickr The Commons

Lokalt

Söka kulturstrategiskt stöd?

Publicerat 2019.03.15

  • Pengar
  • Politik
  • VGR

Ansökan till Kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) 2020-2022 från Västra Götalandregionen har öppnat. Syftet med stödet är att ge kulturorganisationer möjlighet att bedriva ett processinriktat utvecklingsarbete i Västra Götaland med längre perspektiv än ett "vanligt" projektstöd medger. Man får stödet årligen under tre år, och verksamheter som fått KSU under en treårsperiod kan endast i undantagsfall få det igen.

Läs mer om stöd och ansökningsmetoder här