Foto: ADA

 Foto: ADA

ADA TYCKER

Stockholms Furniture Fair: Ett vinnande koncept eller en utdöende mötesplats?

Publicerat 2024.02.12

  Förra veckan var den årliga Stockholms Furniture Fair mässan, och självklart var ADA på plats. Även om årets tema inte uttryckligen var hållbarhet så var det tydligt att detta ämne var det mest aktuella. Detta syntes inte bara bland utställarna utan även i mässans program där samtal som ”No waste material” med Andrea Hvistendahl, ”Walk and Talk hållbarhet” med Emma Olbers som visar på det hållbara temat.

  En av mässans höjdpunkt var årets hedersgäst Formafantasma vars deras innovativa och kreativa koncept tydligt syns i deras installationer och samarbete med mässan. Trots tunga namn inom design och formgivning kunde man inte undvika att märka den betydligt mindre skalan på mässans storlek, där utrymmen som tidigare varit välfyllda nu gapar tomma. Det är då oundvikligt att fråga sig varför och om detta enbart är en efterdyning av pandemin eller om mässornas era inom design och formgivning är förbi. Har kreatörer funnit andra plattformar för att visa sina verk, eller är det faktiskt så att kostnaderna och andra utmaningar leder till att kreatörer än en gång inte får/kan ta plats i det svenska näringslivet?

  Dessa frågor låg som i luften och under diskussioner med utställare framkom det tydligt en oro över mässans minskning. Många ser mässan som en viktig plattform där kreatörer kan få synas men också på ett organiskt sätt knyta viktiga kontakter inom näringslivet.

  Det är dock uppenbart att arrangörerna strävar efter förnyelse med uppmärksammade samtal kring närproduktion samt särskild satsning för nya talanger inom design och formgivning med priset “best in show”. Detta pris introducerades till designers och formgivare i Greenhouse, vilket klart har blivit en av mässans livligare och intressantaste delar. 

  Stockholm Furniture Fair är alltså inte bara en plats för att visa upp det senaste inom design, utan även en plattform för reflektion över branschens framtid. Kan mässorna anpassa sig till den nya verkligheten och fortsätta vara relevanta för den moderna designvärlden? Eller är det dags för nya arenor och nya sätt att visa upp och uppskatta kreativitet och innovation? Det är frågor som vi måste fortsätta utforska och diskutera när vi rör oss framåt.


  /Redaktionen, ADA