Bild: Internet Archive Book Images/Flickr Creative Commons

 Bild: Internet Archive Book Images/Flickr Creative Commons

Omvärlden

Stressade branscher?

Publicerat 2019.11.06

  • Forskning
  • Sverige

I två olika rapporter från de kreativa branscherna ser vi att stressen ökar. Dels i DIKs nya rapport  "Kommunikation på olika villkor: flexibilitet, obetalt arbete och kompetensflykt" och dels i en undersökning av Sveriges Arkitekter riktad till arkitektstuderande.

I DIK:s rapport, som du kan läsa mer om och ladda ner här, dras slutsatserna att arbetsbelastningen generellt är för hög och att dåliga villkor resulterar i en långtgående kompetensflykt från byråbranschen.

I Sveriges Arkitekters undersökning, som finns att läsa mer om här, säger inte mindre än nio av tio studenter att de upplevt stress så att ”det påverkat deras känslotillstånd på ett negativt sätt” och att var fjärde arkitektstudent söker hjälp för stress.