Bild från instagram.com/unfashionalliance

 Bild från instagram.com/unfashionalliance

Omvärlden

Tio FNorganisationer kraftsamlar för hållbart mode

Publicerat 2019.05.07

  • Hållbarhet
  • Internationellt
  • Mode
  • Textil

Modeindustrin står för en stor negativ miljöpåverkan (bl a är brancshens utsläpp större än flygsektorns och sjöfartens sammanlagda koldioxidutsläpp) och är en gigantisk bransch som omsätter enorma summor. Nu har tio tunga FN-organ slutit sig samman i en allians för hållbart mode (UN Alliance for Sustainable Fashion) som syftar till att ta tag i klädindustrins sociala och miljömässiga problem.

FN tänker sig att genom alliansen kunna agera kraftfullare och genom att ändra kursen på modebranschen istället göra den till en aktör för förändring och implementering av FNs Globala mål.

Läs mer här och här