Bild: pressmeddelande från Atea

 Bild: pressmeddelande från Atea

Omvärlden

Tre åtgärder för hållbarhet inom IT

Publicerat 2019.04.15

  • Design
  • Digitalt
  • Hållbarhet

It-branschen behöver (såklart) också hoppa på hållbarhetståget, Elavfall är den snabbast växande avfallsströmmen i världen och idag genereras 50 miljoner ton avfall per år. För att lösa utmaningarna behöver it-branschen ställa om sig och bli cirkulär, maximera nyttjandet av resurser och minimera mängden avfall. En ny rapport från branschnätverket ASF Advisory Board visar vägen till en cirkulär it-bransch.

Tre åtgärder lyfts fram: 1. One Cord only! Det vill säga standardisering av sladdar och komponenter. 2. Strålkastarljus på designfasen, resurseffektivitet och möjlighet till reparation måste tänkas in från start samt 3. Attitydförändringar är nödvändiga, vi behöver omvärdera hur vi värdesätter it-produkter.

Läs mer och ladda ner rapporten här