Lokalt

Uppstartsmöte för Craft Days 2021

Publicerat 2020.10.28

  Craft Days 2021 är en satsning på det samtida konsthantverket i Västra Götaland, med syfte att synliggöra, marknadsföra och sprida kunskap om fältet. Evenemanget går av stapeln i maj nästa år, och med anledning av detta hälsar man dig varmt välkommen till uppstartsmöte.

  Idén till Craft Days växte fram efter att Konsthantverkscentrum och Konstepidemin i oktober 2019 ar- rangerade Göteborg Craft Day – Visions and Strategies in Curating Craft II. Utvärderingen av Göteborg Craft Day visade att intresset för ett utökat evenemang är stort. Därför fortsätter organisationerna sitt samarbete och bjuder nu in fler aktörer att ta del av Draft Days.

  För att delta i Craft Days 2021 krävs att man som enskild utövare eller att din verksamhet arrangerar en programpunkt under evenemanget; det kan vara en utställning, föredrag, konstnärssamtal eller annat evenemang. Craft Days samordnar alla programpunkter och står för gemensam marknadsföring.

  När? Den 3 november kl. 18.00 – 19.30

  Var? Konstepidemin, Gröna Rummet

  Hur? Anmäl dig till: craftdays2021@gmail.com