Bild: Karin/ADA

 Bild: Karin/ADA

Lokalt

Vill du skapa den smarta staden?

Publicerat 2019.09.11

  • Event
  • Göteborg

För att koppla samman nyckelpersoner inom Göteborgs smarta kollaborativa ekosystem eller med intresse för stadens utvecklin så ordnas The smartest city event den 26/9. En faciliterad middagsupplevelse som inleds med Liveworks förslag till hur design kan lösa dagens snåriga problem samt kompletteras med lokala exempel. Förhoppningen är att detta ska bli en start på ett nätverk/plattform/samtal kring frågorna lokalt.

Läs mer och anmäl dig här