Carl Wilhelm Carlbergs Grand Tour

Carl Wilhelm Carlbergs Grand Tour

Publicerat 2021.11.13

Hör mer om Göteborgs stadsarkitekt C.W. Carlbergs ritningar och teckningar i museisamlingen. Slottsarkitekten Stefan Günther från Gunnebo berättar mer om materialet och sin forskning.

Göteborgs stadsarkitekt C.W. Carlberg reste 1777–82 genom Europa för att studera arkitekturen på kontinenten. När han kom hem fick han uppdraget att rita Gunnebo för köpmannen John Hall, det skulle bli hans mest påkostade byggnad. I museets samling finns såväl Carlbergs ritningar till Gunnebo som de bäst bevarade teckningarna från hans resa. Vad hade gjort mest intryck på Carlberg under resan och hur kan man avläsa detta i Gunnebo slotts arkitektur?

Stefan Günther är tekn. dr i arkitekturhistoria och arbetar idag som slottsarkitekt på Gunnebo slott. Tack vare ett forskningsanslag från Torsten Söderbergs stiftelse har han fördjupat sig i Carlberg, hans studieresa och Gunnebo slotts konstnärliga program. Han berättar här om sin forskning om Carlbergs material i museets samlingar.

Föreläsningen är teckenspråkstolkad.

Antalet deltagare anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer för allmänna sammankomster. Ingen föranmälan krävs, begränsat antal platser.

Föreläsningen sker i samarbete med Gunnebo Slott och Trädgårdar och Teckenspråksforum informations- och kunskapscenter.

Bild: Hôtel de Mlle Dervieux, 44 rue de la Victoire, Musée Carnavalet, Histoire de Paris,   okänd konstnär.

Datum: 2021.11.13

Tid: 13:00

Plats: Röhsska museet

Arrangör: Röhsska museet

Webbsida: https://rohsska.se/aktiviteter/carl-wilhelm-carlbergs-grand-tour-teckensprakstolkad/?date=202111131300