Designens roll inom gestaltad livsmiljö

Designens roll inom gestaltad livsmiljö

Publicerat 2021.11.18

Hur går vi från teori till praktik i dessa kreativa och ofta komplexa designprocesser? Välkommen till en konferens den 18 november om designens roll och betydelse för hur våra livsmiljöer gestaltas.

Röhsska museet i Göteborg och Form/Design Center i Malmö arrangerar tillsammans två halvdagskonferenser med syfte att lyfta design och tydliggöra det vidgade designområdet inom den nya politiken för gestaltad livsmiljö. Konferenserna äger rum på Röhsska museet den 18 november 2021 och på Form/Design Center den 21 april 2022.

Utdrag ur konferensprogrammet den 18 november: 13.10 Gestaltad livsmiljö – vems berättelse? Stadsarkitekt Pernilla Wåhlin Norén om varför arkitektur, form och design är ett av våra viktigaste verktyg i samhällsbyggnaden.

13.40 Design är överallt – var är design? Designforskaren Marcus Jahnke beskriver hur design påverkat samhällets arbete med innovation och omställning de senaste två decennierna.

15.00 Gestaltad livsmiljö i praktiken. Tre projekt presenteras: 1. Lek i staden: om hur barns och unga vuxnas demokratiska agentskap kan ökas i stadsutveckling genom utforskning av nya konstnärliga designmetoder. 2. Känslan av tillhörighet – att skapa ett rum: om hur skapandet av en offentlig bastu förändrade livet i samhället och banade väg för nya idéer om hur utveckling skapas tillsammans. 3. Det cirkulära köket: om cirkulär design med utgångspunkt i köket, en av de mest resursintensiva funktionerna i ett hem.

18.00 SUPERFLEX: Art to make change / RAIN GOTHENBURG Den världsberömda konstnärsgruppen SUPERFLEX har utvecklat en ny typ av urbanism som inkluderar växternas och djurs perspektiv i syfte att flytta samhället mot levande mellanarter. (på engelska)

RAIN GOTHENBURG är en jubileumssatsning i Göteborg som utgår från regn och människa och som med en kreativ process vill förändra såväl inställning till regn som hur samhället utformas.

ANMÄLAN Anmäl dig senast 16 november. Läs mer i länken för programaktiviteten.

Bild: Designens roll för den gestaltade livsmiljön, illustration: Per Wolfner.

Datum: 2021.11.18

Tid: 13:00

Plats: Röhsska museet

Arrangör: Röhsska museet + Form Design/Center

Webbsida: https://rohsska.se/designens-roll-inom-gestaltad-livsmiljo-konferens/