Efterkänning- satellitutställning till Kungsbacka Konsthall

Efterkänning- satellitutställning till Kungsbacka Konsthall

Publicerat 2020.05.09

Film om Brita Huggert, Carolina Jonsson, Sara Lännerström och Maria Uleander. Glimtar/ dokumentation från pågående utställning i Kungsbacka konsthall. Efterkänning är en utställning som kretsar kring såväl tiden och det repetativa som materialitet, tyngd och transparens. Utställningen är ett samarbete mellan Kungsbacka konsthall och Konstnärscentrum väst. Curatorer från Kc väst; Zsuzsanna Larsson Gilice och Maja Kristin Nylander, vilka även står bakom filmen.

Datum: 2020.05.09

Tid: 12:00

Plats: Skissernas Rum/ Galleri KC, Erik Dahlbergsgatan 6, Göteborg

Arrangör: Konstnärscentrum väst

Webbsida: http://kc-vast.se