Färg och material

Färg och material

Publicerat 2023.03.29

Kursen vänder sig till dig som vill prova nya sätt att arbeta med färg i förhållande till rumslighet och materialitet.

I färg och material-kursen får du sätta färgen först i designprocessen och förhoppningsvis få nya resultat i ditt arbete. Du får möjlighet att hitta nya sätt att förhålla dig till färger och kanske bryta dig ur din egen standardpalett.

För ytterligare information och pris: https://kurser.svenskatecknare.se/2022/09/30/labbet-kurs-farg-och-material/

Datum: 2023.03.29

Tid:

Plats: Stockholm

Arrangör: Svenska Tecknare

Webbsida: https://kurser.svenskatecknare.se/2022/09/30/labbet-kurs-farg-och-material/