Lars Dyrendom visar fotografi

Lars Dyrendom visar fotografi

Publicerat 2023.05.13

"Polar bears and all that other scary shit out there" Utställningen handlar om Grönlands och Danmarks koloniala historia. Idag är Grönland fortfarande del av Danmark. Grönland´s koloniala status upphörde 1953 genom en grundlagsändring, det gjorde att Grönland fick status som en dansk region. Det skedde med FN:s välvilja under en period då FN hade stort fokus på avkolonisering. Som dansk jobbar jag med att ifrågasätta min egen bristande kunskap och tolerans mot grönländare och Grönland.

Datum: 2023.05.13

Tid: 12:00

Plats: Galleri KC, Erik Dahlbergsgatan 6, 411 26 Göteborg

Arrangör: Konstnärscentrum väst

Webbsida: http://konstnarscentrum.org