Last Glimpses of a World Fading — vernissage

Last Glimpses of a World Fading — vernissage

Publicerat 2022.08.20

Vem blir du i ett rum du inte kan förnimma? Vilka vyer skapas genom hörsel? Vad säger ljuset om dina inre kartor? Var går gränsen för vad som är igenkännbart? Vilka sensationer tillåts expandera i tomrummet efter de intryck som en gång fanns?

Det tvärdisciplinära konstprojektet Last Glimpses of a World Fading har initierats av bildkonstnären och illustratören Johan Leion (Göteborg) i uppkomsten av konfrontationen med en skiftande verklighet: diagnosen Ushers Syndrom är en degenerativ genetisk sjukdom som sakta försämrar både synfält och hörsel — ett tillstånd som blir allt mer påtagligt och med en inverkan omöjlig att förneka. I takt med sinnenas förändrade strukturer har en process av adaption och ett sökande efter nya vägar för uttryck vuxit fram.

I projektet Last Glimpses of a World Fading har fem konstnärer från olika discipliner bjudits in till processen för att gemensamt utforska gränslandet vid sina sinnens slut, med hjälp av musik, ljud, ljus, installation, performance och video.

Vernissage: 20 augusti kl. 15.00 — 19.00

‍Därefter öppet: 21 augusti kl. 11.00 — 16.00 26 – 28 augusti kl. 11.00 — 16.00 2 – 3 september kl. 11.00 — 16.00

Datum: 2022.08.20

Tid: 15:00

Plats: 3:e våningen, Sockerbruket 9 i Göteborg.

Arrangör: Johan Leion

Webbsida: https://www.invasiv.art/last-glimpses-of-a-world-fading