Performativa Positioner

Performativa Positioner

Publicerat 2022.08.26

Susanne Fagerlund, Anna Sofia Jernryd och Anna Julkunen

En utställning om kamerabaserad representation, etik och identitet. Med tre videoverk undersöker konstnärerna effekt och verkan av att begränsa och modifiera representationer för att främja en viss uppsättning värderingar eller ideologier. Återkommande är frågeställningar kring kroppen, individen, självbild, sociala relationer och gruppindelningar.

OM KONSTNÄRERNA

Susanne Fagerlund (MFA 2021) har en bakgrund inom bioteknik och gränssnittet maskin-människa som influerar hennes konstnärliga undersökande. Hon arbetar projektbaserat, vilket resulterar i olika huvudfrågor, men oftast med posthumanism som förstoringsglas. Hennes konstnärliga praktik pendlar mellan AI, video, ljud, digitala skulpturer och fotografi.

I sin konstnärliga praktik undersöker Anna Sofia Jernryd (MFA 2021) konventionella idéer rörande representation, identitet och klassificering samt betydelsen av ”att tillhöra”. Hon är intresserad av att omförhandla gränsdragningen mellan innanför och utanför, inkludering och exkludering samt ”jag” och ”du”. Genom att ompositionera sig själv/motivet/betraktaren, öppnar hon upp för en rörelse mellan dessa positioner.

Anna Julkunen (MFA, 2022) är en sverigefinsk konstnär som arbetar med stillbild, video, text och ljud. Fotografi utgör utgångspunkten för hennes konstnärliga praktik. Hon utgår från personliga upplevelser och arbetar med dokumentation samt arkivmaterial. Centrala koncept som hon arbetar med är den finska identiteten och frågan om hur en kan närma sig sitt egna psyke.

OM UTSTÄLLNINGEN

Vernissage: 26 augusti kl. 17.00 — 20.00

Konstnärssamtal: 26 augusti kl. 18.00. Moderator: bildkonstnär och professor Annika von Hausswolff.

Utställningen pågår fram till fredag 30 september på @mimerskulturhus. Konsthallen följer bibliotekets öppettider.

Utställningen har producerats med stöd från @kulturradet.se.

Datum: 2022.08.26

Tid: 17:00

Plats: Mimers Konsthall, Trollhättevägen 4, 442 34 Kungälv

Arrangör: Kungälvs Kommun

Webbsida: https://www.kungalv.se/kultur--fritid/evenemang-kungalv/performativa-positioner/