Skissernas Rum

Skissernas Rum

Publicerat 2024.02.17

Annika Wennberg visar skisser, modeller och arbetsprocessen för ett gestaltningsuppdrag till familjeomsorgen i Visby. Konstverken invigdes 2023. Utsmyckningen är placerad i väntrummet och har ett tydligt barnperspektiv. Konstverken är välkomnande och lugnande, men har även en aktiverande tanke, målet var att skapa en utsmyckning som inspirerar till nya upptäckter och nya sätt att interagera med konstverket.

Datum: 2024.02.17

Tid: 12:00

Plats: Galleri KC, Erik Dahlbergsgatan 6, 411 26 Göteborg

Arrangör: Konstnärscentrum väst

Webbsida: http://konstnarscentrum.org/vast