VÄGG på Vetenskapsfestivalen

VÄGG på Vetenskapsfestivalen

Publicerat 2022.05.04

VÄGG (från 2014) av Dorna Aslanzadeh i samarbete med Kollegium med stöd av Statens Konstråd.

VÄGG är en storskalig multimedial installation som tillåter och utmanar besökaren att konfrontera det innersta och yttersta av gränser. Hur möter man det okända med erfarenheter och fenomen bortom vetandets marginaler?

Verket vill ta dig på en meditativ resa ut i det djupaste kosmos och de största universella strukturerna genom en resa inåt – en upplevelse som värdesätter det långsamma, det intuitiva, det andra, det omärkbara. Vad som till en början ser ut att vara en becksvart och ljudlös hall förvandlas sakteligen till en levande varelse – en enorm och kompakt mörk enhet, en oändlig barriär, en vägg som både fyller och delar rummet. På grund av installationens sammansättning i relation till den betraktande kroppen är varje möte med VÄGG unikt för sin betraktare.

Insläpp varje halvtimma, med första insläpp kl 11.30. Förboka din biljett från och med 2 maj.

Dorna Aslanzadeh är en bildkonstnär verksam i Göteborg. Hon har en Master i fri konst från Akademin Valand 2014. Aslanzadehs arbete har de senaste åren varit ett undersökande av de osynliga landskap vi bevandrar där det som befinner sig bortom begreppsvärlden får komma till tals. Ett utforskande av kopplingen mellan det transcendentala och det materiella, genom att se på de kontinuerliga och tidlösa samtalen mellan objekt/ varelser/ institutioner/ rörelser och handlingar. Genom skulpturala installationer strävar hon efter att vrida det linjära ur led och bryta upp platsens gränsdragningar – att aktivt tänka kring rummet, dess vara, tillblivelse, mångfald och potential. På så vis önskar hon att öppna en andra plats vid sidan av platsen som uppdagar hur det till synes oförenliga existerar i relation till varandra. Hon är även involverad i olika konstnärsdrivna forum som Galleri Box och Galleri Konstepidemin samt initierar sammanhang/ samtal som omvärderar vad det innebär att vara i relation, reflekterar över tiden vi spenderar tillsammans och vad det kan innebära att instituera kärlek.

Kollegium är en konstnärsgemenskap som utgår från en vision om konsten som vänskaps- och kärlekshandling. Verksamheten arrangerar ambulerande utställningar och publika samtal. VÄGG sker i samarbete mellan Kollegium, Vetenskapsfestivalen och Världskulturmuseet, med stöd av Statens Konstråd.

Datum: 2022.05.04

Tid: 11:30

Plats: Världskulturmuseet

Arrangör: Kollegium, Vetenskapsfestivalen, Världskulturmuseet

Webbsida: https://www.vetenskapsfestivalen.se/for-alla/vagg/5605/