Vernissage Camilla Iliefski och Eva Zethraeus

Vernissage Camilla Iliefski och Eva Zethraeus

Publicerat 2023.09.16

Ett gemensamt landskap – kombinationen av handtuftade textila verk av Camilla Iliefski och skulpturer i porslinslera av Eva Zethraeus.

Det finns många beröringspunkter mellan konstnärernas individuella praktiker. Ett sökande av gränser mellan balans och obalans, mötet mellan olika färger och texturer, och böljande formers plasticitet. Utställningen är en kärleksyttring till hantverkskunnandet, men även en besatthet i detaljerna och de sublima signaler resultatet av en skapandeprocess genererar. De mjuka textila formerna och det hårda men böljande porslinet bildar ett gemensamt landskap.

Eva och Camilla har följt varandras konstnärskap i över 20 år, sedan utbildningstiden på HDK-Valand. Detta är deras första gemensamma utställning. De har arbetat parallellt med att skapa verk som är inspirerade av varandras konstnärskap och tillsammans skapar de en utställning där verkens egenheter bildar en helhet.

Datum: 2023.09.16

Tid: 12:00

Plats: Galleri Göteborgs Konstförening, Kastellgatan 9

Arrangör: Göteborgs Konstförening

Webbsida: http://www.goteborgskonstforening.org