ART AND BUSINESS - konstnärlig utveckling, entreprenörskap, feedback och marknadsföring

ART AND BUSINESS - konstnärlig utveckling, entreprenörskap, feedback och marknadsföring

Publicerat 2021.10.01

Kursen består av flera delar; entreprenörskap, konstnärlig utveckling, workshop i feedbackmetoden Critical Response Process, marknadsföring samt inspirationsfilmer. Målet är att du efter kursens slut har undersökt hur du kan utvecklas konstnärligt samt tillskansat dig verktyg som gör att du ännu bättre förstår de delar som ingår i konstnärligt företagande och entreprenörskap.

Datum: 3/11 till 14/12 Målgrupp: Professionella utövare inom kulturella och kreativa näringar Kursledare: Andreas Molander, Magnus Lundin, Ingrid Alestig, Jonas Simonson, Maja Hammarén

Mer information: https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/art-and-business-i