Feedbackmetoden Critical Response Process med världsberömda Liz Lerman

Feedbackmetoden Critical Response Process med världsberömda Liz Lerman

Publicerat 2023.09.07

För konstnärliga utövare! Välkommen till en kostnadsfri föreläsning/workshop med Liz Lerman´s feedbackmetod Critical Response Process (CRP). CRP är en modell som ger konstnären/aktören en aktiv roll i processen och därmed inflytande över vad som ska beröras i samtalet. Modellen erbjuder tydliga verktyg för hur du kan prata om konst, kreativa processer och lärande samt etablerar en dialog baserad på ömsesidig respekt och förtroende. CRP har funnits i över tjugofem år och anammats av konstnärer, lärare, forskare, administratörer, danskompanier, orkestrar, vetenskapscentra, museer m.fl. CRP har visat sig vara värdefull för alla typer av kreativa processer, arbetssituationer och samarbetsrelationer inom och utanför konsten. Efter föreläsningen inbjuds du till nätverkande mingel. Läs mer och ansök här: https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/critical-response-process